Hollandse Meesters – Vragenvuur

Hollandse Meesters op een rij

Jan Rispens

Jan Rispens studeerde pedagogiek in Utrecht. Na zijn promotie daar vertrok hij naar Groningen waar hij hoogleraar orthopedagogiek werd. Na hoogleraarschap in, keerde hij in 1990 terug naar Utrecht waar hij bleef tot aan zijn emeritaat. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de diagnostiek en de (effectiviteit van) behandeling van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast was hij, ook als bestuurder, betrokken bij het ontwikkelen van de organisatie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orthopedagogiek.
<

Ina van Berckelaer-Onnes

De term ‘autismespectrumstoornissen’ verwijst naar een verscheidenheid aan stoornissen die alle worden gekenmerkt door ernstige problemen in de sociale interactie, communicatie en verbeelding. Het vakgebied kent meerdere experts. Met betrekking tot autisme als orthopedagogische vraagstelling is in Nederland slechts één algemeen erkend expert: Ina van Berckelaer-Onnes.Lees meer

Anton Došen

De verhouding tussen de psychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is altijd moeizaam geweest. Maar dankzij Anton Došen is de overtuiging, dat psychiatrische stoornissen ook bij mensen met een verstandelijke beperking voorkomen, thans gemeengoed. Hij is de erkend expert op het gebied van de integratieve diagnostiek bij deze doelgroep.Lees meer

Gijs van Gemert

Het organiseren van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is slechts ogenschijnlijk eenvoudig. Niet zelden is deze gerelateerd aan gedragsproblemen . Gijs van Gemert is dé expert als het gaat om de theoretisch gefundeerde en praktisch geïnspireerde visie op kwaliteit van de dagelijkse ondersteuning ván en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees meer

Pieter Duker

Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking is een bron van aanhoudende zorg voor ouders en professionals in zorg- en ondersteuningsorganisaties. Pieter Duker is een bekend tegenstander van ‘pseudo-wetenschappelijk’ ingrijpen en dé algemeen erkend expert met betrekking tot interventies op basis van de leertheorie en de gedragsmodificatie.Lees meer

Jacques Heijkoop

Mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen zijn te beschouwen als ‘vastgelopen’. Niet uitsluitend de ontwikkeling van de persoon zelf stagneert, maar ook de relatie met de mensen en de dingen om hem heen. Jacques Heijkoop is dé expert in het op gang brengen van een gunstige ontwikkeling in vastgelopen situaties. Lees meer

Hollandse Meesters - Vragenvuur

Het eerste Vragenvuur online te bekijken

De collegezaal bij de VragenvurenAls het gaat over autisme in relatie tot opvoedingsproblematiek, dan is Ina van Berckelaer-Onnes de autoriteit in Nederland. In de serie Vragenvuren van het CCE, hield Bert Henderikse op 5 september 2013 een interview met haar. Zij spraken over de aard en aanpak van autismespectrumstoornissen (ASS), over hoe deze stoornissen in de nieuwe DSM-5 zijn ondergebracht en over haar vak: de orthopedagogiek. 

Bekijk het Vragenvuur met Ina van Berckelaer-Onnes

 

Lees verder ...

Anton-DošenAnton Došen had de eer om centraal te staan in het laatste Vragenvuur. In 1969 kwam hij naar Nederland om psychiater te worden. Hij was hoogleraar en leidinggevende van diverse behandelcentra. Ondanks zijn emeritaat blijft hij zeer actief op het gebied van zijn specialisme psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. Een gesprek over filosofie, psychiatrie als wetenschap, hechting en definities.

Lees verder ...

 

VragenvuurJHHet vijfde Vragenvuur was gewijd aan Jacques Heijkoop. Hij is psycholoog en heeft zijn eigen praktijk voor consultatie en behandeling van personen met chronisch en ernstig probleemgedrag. Ook is hij ontwikkelaar en hoofdopleider van de Methode Heijkoop. Een gesprek over anders kijken, onderzoeken en de invloed van Robinson Crusoë.

Lees verder ...

JR-02-(bewerkt)Jan Rispens was hoogleraar in Groningen, Leiden en Utrecht. Niet alleen theoretisch is hij zeer actief geweest, maar hij is ook een vakman met hart voor de professionalisering van de orthopedagogiek. Alle huidige orthopedagogen zijn met hem ‘groot geworden’ en iedereen die er in de Nederlandse orthopedagogiek toe doet, heeft hij gekend. Daarom mocht Jan Rispens niet ontbreken tussen de grote namen die de Hollandse Meesters vormen. Een gesprek over de functie van wetenschap in belangrijke menselijke aangelegenheden en over de orthopedagoog als vakman.

Lees verder ...

Pieter DukerOp 24 september was alweer de derde aflevering van het Vragenvuur in de collegezaal van de Utrechtse sterrenwacht. Het woord was aan Pieter Duker, psycholoog, emeritus bijzonder hoogleraar orthopedagogiek en hoofd onderzoek SeysCentra. Onlangs verscheen zijn boek ‘Afscheid nemen van autisme en ADHD’. Twee jaar geleden kwam hij in aanraking met psycholoog Daniël Kahneman die sindsdien zijn grote inspiratiebron is.

Lees verder ...

Hollandse Meesters

De website Hollandse Meesters besteedt uitgebreid aandacht aan vijf experts uit de gehandicaptenzorg die in de loop van de laatste 22 jaar bij het CCE betrokken waren. Hun gedachtegoed en hun praktische werk betreft met name ernstig probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van de zorg, zowel nationaal als internationaal.

Dit jaar staat iedere Hollandse Meester centraal in een Vragenvuur. De bijeenkomst is bedoeld voor gedragskundigen, AVG’s en psychiaters die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg en studenten in de laatste fase van hun opleiding. Het vragenvuur start met een interview waarbij de meester kritische vragen beantwoordt. Daarna volgt het Vragen(v)uur, waarbij deelnemers vragen stellen en in gesprek gaat met de Hollandse Meester. Alle bijeenkomsten worden gefilmd en op de website gepubliceerd.

Op 22 november 2012 zijn de Hollandse Meesters met elkaar in gesprek gegaan over thema's die hen in hun professionele leven hebben bezig gehouden. In de weken voorafgaand aan dat gesprek werd aan elke Hollandse Meester individueel aandacht besteed met een biografie, een literatuuroverzicht, een videoportret en een blog van de hand van de Hollandse Meester zelf. Dit alles is te bekijken op deze website.

Vragenvuur: meer informatie

Vul je emailadres in om meldingen te ontvangen van nieuwe berichten op deze site.

Laatste reacties