Hollandse Meesters – Vragenvuur

Vragenvuur met Ina van Berckelaer-Onnes

Donderdag 5 september 2013 was de vuurdoop van het Vragenvuur met Ina van Berckelaer-Onnes! Als orthopedagoog en emeritus hoogleraar Universiteit Leiden zette zij autisme vanuit orthopedagogisch perspectief (inter)nationaal op de agenda. Passend bij een vuurdoop stijgt de temperatuur letterlijk tot tropische hoogte in de oude collegezaal van sterrenwacht Sonnenborgh. Desondanks slaagt deze ‘Hollandse Meester’ er in om de deelnemers te inspireren met haar kennis en enthousiasme. Zij weet haar gedachtegoed iedere keer weer meesterlijk te illustreren met voorbeelden uit de praktijk. 

 

Expertinterview

Expertinterview IvBOHet Vragenvuur gaat van start met een expertinterview. Gespreksleider Bert Henderikse onderwerpt Ina van Berckelaer-Onnes aan een spervuur van vragen over thema’s als ‘het concept autisme spectrum stoornissen’, orthopedagogiek, wetenschap, kennis en methoden. Uiteraard komt de nieuwe DSM-V ter sprake en de veranderingen met betrekking tot autisme en de praktische implicaties daarvan. Desgevraagd onderstreept Ina van Berckelaer het belang om mogelijke comorbiditeit met bijvoorbeeld angststoornissen na te gaan. Dit is essentieel voor een goede medicatie en behandeling. Voor ouders, die leven met een kind met ASS, beschouwt zij de (on)bereikbaarheid van hun kind als de zwaarste opgave in pedagogisch opzicht. Van Berckelaer pleit voor hometraining om samen met de ouders te kijken wat wel en niet werkt en op basis daarvan advies te geven. Mensen met autisme kun je vaak meer leren dan wordt gedacht. Daar is wel veel training voor nodig. Volgens Ina van Berckelaer wordt er tegenwoordig veel en goed onderzoek gedaan. Zij vindt dat er binnen de orthopedagogiek geen sprake kan zijn van zogenaamd monisme: de opvatting dat er alleen plaats is voor wetenschap in de empirisch analytische opvatting. Er behoort ook ruimte te zijn voor meer interpretatieve opvattingen van wetenschap. Zo is er bijvoorbeeld plaats voor de fenomenologie, alhoewel zij benadrukt dat ook ten aanzien van deze visies methodologische standaarden behoren te worden gehanteerd.

 

Vragen uit het publiek

Joint Attention voor Ina van Berckelaer-Onnes

Het interview wordt gevolgd door vragen uit het publiek. Deelnemers in de zaal stellen vragen aan Ina van Berckelaer-Onnes. Bijvoorbeeld: Hoe kun je onderscheid maken tussen autisme en psychose? Hoe herken je autisme bij meisjes? Is er sprake van over-diagnostiek bij ASS? Wat is er bekend over ouder worden met autisme? Heeft het zin om onderzoek te doen naar autisme bij bepaalde syndromen? Hoe ga je om met cliënten die door hun autisme een schoolfobie hebben? Etc. Het antwoord op de vraag waarom een strikt technisch diagnostisch onderzoek alleen niet genoeg is, illustreerde Ina van Berckelaer aan de hand van een praktijksituatie. Zo was er een cliënt waarbij geen duidelijke diagnose volgde uit alle onderzoeken. Totdat een huisbezoek werd gebracht aan de betrokken man. Zijn appartement was nauwelijks begaanbaar en stond helemaal vol met dozen Star Wars-poppetjes. Daarom is het voor Ina van Berckelaer zo belangrijk om altijd een keer mee te kijken in de werk- of thuissituatie van een persoon waarbij mogelijk sprake is van ASS. Een deel van de vragen uit het publiek is te zien in de bovenstaande video.