Hollandse Meesters – Vragenvuur

Vragenvuur Hollandse Meesters

6HMiG-groot_zonder_namen_zwartIn het Vragenvuur delen zes ‘Hollandse Meesters’ hun expertise met vakgenoten. Het gedachtegoed van deze meesters over ernstig probleemgedrag is in de loop der jaren gemeengoed geworden in de gehandicaptenzorg. In het najaar van 2013 stond iedere meester afzonderlijk centraal in een eigen Vragenvuur waarbij hem het vuur na aan de schenen werd gelegd. 
 
 
Deze interview- en gespreksreeks is een vervolg op ‘Hollandse Meesters in Gesprek’ dat vorig jaar in Markant werd getypeerd als “een feest van kritisch denken”. 
 
 

 

Vragenvuur  

Het vragenvuur start met het interview waarbij de meester kritische vragen beantwoordt. 
Wat denkt u bijvoorbeeld van een vraag aan Anton Došen of zijn discrepantiehypothese met betrekking tot probleemgedrag niet als achterhaald moet worden beschouwd? Hoe zal Pieter Duker reageren op de stelling, dat hij essentiële menselijke fenomenen als betekenis en beleving ten onrechte buiten beschouwing laat? En wat zal Jacques Heijkoop – een erkende meester binnen de Nederlandse zorg – tegenwerpen als wordt gesteld, dat hij zich te weinig gelegen laat liggen aan wetmatigheden, die menselijk gedrag bepalen?
Na een pauze volgt het Vragen(v)uur, waarbij ú de vragen stelt en in gesprek gaat met de Hollandse Meester. Iedere bijeenkomst van het Vragenvuur biedt vakgenoten de mogelijkheid om in een kleinschalige setting (maximaal 30 deelnemers!) kennis te maken met het gedachtegoed van de meester. Daarmee wordt zijn kennis en ervaring doorgegeven aan een nieuwe generatie en blijft deze behouden voor de gehandicaptenzorg.

Wie

De volgende Hollandse Meesters staan ieder centraal in een Vragenvuur.  
De bijeenkomsten vonden plaats in het najaar van 2013.
Ina van Berckelaer-Onnes

Donderdag 5 september 2013: Ina van Berckelaer-Onnes

Orthopedagoog, emeritus hoogleraar Universiteit Leiden. Zij richt zich op kinderen met een ontwikkelingsstoornis en zette autisme vanuit orthopedagogisch perspectief internationaal op de agenda.
 
Gijs van Gemert-9126

 

Dinsdag 17 september 2013: Gijs van Gemert

Psycholoog, sinds kort gepensioneerd manager Sherpa Consult. Daarvoor  hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Organisatie(verandering) heeft zijn bijzondere aandacht: hoe verstevig je de relatie tussen zorgverleners en cliënten?
 
Pieter Duker

Dinsdag 24 september 2013: Pieter Duker

Psycholoog, emeritus hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen. Actief verbonden aan de Seyshuizen in Malden, waar hij zich met name met toilettraining bezighoudt. Hij is met name geïnteresseerd in de functie van (probleem)gedrag.

 

Jan-Rispens

Dinsdag 1 oktober 2013: Jan Rispens

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek Universiteit Utrecht. Gepromoveerd op diagnostiek en (effectiviteit van) behandeling van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Auteur van talrijke boeken en artikelen, ook op het gebied van de theoretische orthopedagogiek.
Jacques Heijkoop

Dinsdag 5 november 2013: Jacques Heijkoop

Psycholoog, zelfstandig gevestigd adviseur dienstverlenende organisaties in de zorg. Ontwikkelaar en hoofdopleider van de Methode Heijkoop. Probleemgedrag ziet hij als een kans als de betekenis ervan wordt gezien.
Anton Došen-9118

Dinsdag 12 november 2013: Anton Došen

Psychiater, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Was leidinggevende van behandelinstituten, waaronder observatiecentrum De Hondsberg. Hij is gespecialiseerd in psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.
  

Voor wie

Het Vragenuur is bedoeld voor gedragskundigen, AVG’s en psychiaters die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg en studenten in de laatste fase van hun opleiding. Jongere (bijna) vakgenoten zijn nadrukkelijk van harte welkom om ook deel te nemen. Als deelnemer bent u bereid actief mee te doen aan het Vragenvuur. 
Alle bijeenkomsten zijn op video opgenomen en worden op de website van de Hollandse Meesters gepubliceerd.
 

Waar

De Vragenvuren zijn opgenomen in de kleine, prachtige, oude collegezaal van Sonnenborgh – museum en sterrenwacht, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht.
 

Reacties

Dick Kruthof 03-07-2013, 12:52

Ik zal daar niet bij zijn maar zie met belangstelling naar de videoverslagen van de vragenvuren uit.
Dick

Beantwoord
Gerwin Bults 19-09-2013, 07:23

‘t Was heel inspirerend om afgelopen dinsdag dhr Van Gemert een middag te horen spreken over zijn gedachtengoed!

Beantwoord
Dick Kruithof 10-04-2014, 16:21

Worden de video’s van de vragen(v)uurtjes nog op deze site geplaatst, zoals aanvankelijk werd aangekondigd?

Beantwoord
Peter Koedoot 10-04-2014, 16:51

Jazeker! Op (zeer) korte termijn komt het eerste Vragenvuur online. De rest volgt dan met een bepaalde regelmaat.
Peter Koedoot

Beantwoord

Reageer