Pieter Duker

Literatuur van Pieter Duker

Pieter Duker heeft een aanzienlijke hoeveelheid publicaties op zijn naam staan. We geven een overzicht van de belangrijkste boeken en artikelen die Pieter Duker geschreven heeft. Hij geeft zelf commentaar bij enkele publicaties.

Enkele boeken

Duker, P. C. Teaching the Developmentally Handicapped Communicative Gesturing: A how-to-do book. Swets North America, Berwyn, PA, 1988.

Duker, P.C. Behandelingsstrategieen bij Enuresis en Encopresis: Toilettraining bij Kinderen, Jongeren en Volwassenen met een Verstandelijke Handicap. Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

Duker, P., Didden, R., & Sigafoos, J. One-to-one Training: Instructional Procedures for Learners with Developmental Disabilities. Pro-Ed, Austin (TX), 2004.

 

Enkele wetenschappelijke publicaties

Didden, R., Duker, P. C., & Korzilius, H. (1997). Meta-analytic study on treatment effectiveness for problem behaviors with individuals who have mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 101, 387-399.

Duker, P.C., Averink, M., & Melein, L. (2001). Response restriction as a method to establish diurnal bladder control. American Journal on Mental Retardation, 106, 209-215.

Duker, P.C., & Seys, D. M. (1996). Long-term use of electrical aversion treatment with self-injurious behavior. Research in Developmental Disabilites, 17, 293-301.

Duker, P. C., & Van Lent, C. (1991). Inducing variability in communicative gestures used by severely retarded individuals. Journal of Applied Behavior Analysis, 24, 379-386.

Seys, D.M., Duker, P.C., & Rensen, J. H. (2010). Effect van het SLIK-programma op voedselacceptatie bij kinderen met voedselweigering. Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 78, 184-189.

 

Commentaar door Pieter Duker

“Met de studie over toilet training (in American Journal on Mental Retardation) ben ik wel het meest mee in mijn nopjes geweest. En wel omdat met de onderzochte methode, response restrictie, inmiddels honderden kinderen en volwassenen met meestal ernstige verstandelijke handicap zindelijk voor urine overdag (en soms ontlasting) zijn geworden. Dit gebeurt tegenwoordig door de orthopedagoog/trainers van de Seyscentra in Malden, Utrecht en Maastricht. Ik kan er nog iedere dag van genieten”

“De verdienste van de studie over electro aversieve therapie (in Research in Developmental Disabilities) is misschien gelegen in de wijze waarop ik het effect van de behandeling met EAT weergeef: namelijk door de afneming van beperking en zelfbeperking, kenmerkend voor zelfverwondend gedrag, grafisch af te beelden.”
 
“Ja, gebarentaal (in Journal of Applied Behavior Analysis). Hoe graag had ik gezien dat iedereen die zich niet verbaal kan uiten een set van gebaren aangeleerd krijgt om zijn/haar wensen duidelijk te maken. De methoden zijn er. Het zou emancipatie pur sang zijn geweest voor deze doelgroep. Vooral mensen met Down syndroom reageren goed op gebarentaaltraining. Het vereist alleen enorm veel doorzettingsvermogen van zowel de trainee als de orthopedagoog/trainer. Het zit er helaas niet in: wij kennen geen cultuur van in een-op-een training format met iemand een doel bereiken. Misschien dat een nieuwe generatie toegepast onderzoekers dit doel wel kan bereiken. Ik hoop het.”
 
Pieter Duker

Reacties

ingrid Bosmans 08-11-2012, 16:43

Beste
Gebarentaal is een universele taal en we waren er zo na aan toe om ze toe te passen in deze context maar gebrek aan middelen, financiën en mankracht maken het onmogelijk Nochtans heb ik de ervaring dat de een op een training echt werkt om een doel te bereiken. En soms denk ik: gebrek aan middelen? Gewoon beginnen! Gebarentaal training is echt niet zo moeilijk. Waarom moet alles zo onderzocht, becijferd en statisch uitgedokterd worden. Als iets goed werkt doe het meer, Als iets niet werkt laat los de client met Down geeft zelf wel aan of het werkt. We moeten alleen iets beter leren luisteren en kijken

Beantwoord
Diana 13-11-2012, 17:08

Gebarentaal is zo basaal als het aanleren van spreken. Vandaag cursus gehad van een collega, en morgen kan ik al beter communiceren met een cliënt. De cliënt voelt zich beter begrepen en geeft minder problemen in de dagelijkse routines. Het gaat om motivatie, intrensieke motivatie. Waar een wil is is ook een weg. Nu nog alles breder in de stichting.

Beantwoord
Hans Brugman 25-09-2014, 07:04

Met buitengewoon veel plezier en interesse het waardevolle boekje ‘Afscheid ..’ gelezen.
De lijstjes om mensen te categoriseren bv. om beperkingen vast te stellen om voor de arbeidsmarkt aan de slag te gaan, worden alom (meestal weinig transparant) gebruikt zoals de lijst FML binnen het UWV en de diverse systemen van loonwaardebepalingen.

Het zou goed zijn om eens met een groep (ervarings)deskundige mensen van gedachten te wisselen over
- (humane) inzet van methodieken en technieken uit de zorg (zoals gebarentaal, gedragstraining e.d.) op de werkplek/arbeidsmarkt; dit gebeurt nu mondjesmaat, maar dreigt door allerlei reorganisaties helemaal te verdwijnen;
- alternatieven voor categorisering, want omgaan met (psycho)diversiteit bv.in de klas is verre van een eenvoudige opgave; er is veel werkloosheid en extra aandacht (ook 1 op 1) kan in de klas met klasse- en onderwijsassistenten en op de arbeidsmarkt met 1 op 1 coaching een antwoord zijn;
- Kees Schuijt heeft (ook) veel gepubliceerd over tegendraadse effecten van goede intenties en het antwoord ‘elk voordeel heeft zijn nadeel’ is toch wat te kort door de bocht; we moeten ook een ander antwoord (antwoorden) geven dan ‘handhaving en repressie’, wat toch te veel nog plaatsvindt bv. bij de uitvoering van bijstand en andere wetgeving voor inkomen en inkomensvoorzieningen.

Ik zou in een persoonlijk contact graag eens van gedachten wisselen.

Hans Brugman

P.S. Vanuit mijn kleinkind met energetische ziekte zie ik het hele circuit van zorg en voorzieningen langs komen en daar worden ouders en anderen niet echt vrolijk van.

Beantwoord

Reageer


Font Size

De week van Pieter Duker

Een dag uit het leven van Pieter Duker

Vandaag ben ik naar het Seyscentrum in Malden geweest, waar ik hoofd onderzoek ben. Het Seyscentrum verzorgt behandelingen voor voedselweigering en onzindelijkheid.
Lees verder

Portret van Pieter Duker

Bert Henderikse van het CCE sprak met Pieter Duker over zijn opvoeding, zijn keuze voor de psychologie en de switch van Freud naar functieleer en de daarbij behorende experimenten. Zijn eerste onderzoek op Maria Roepaan liep uit op een mislukking. Ik zei tegen mijzelf: Pieter Duker, waar ben je mee bezig? Deze zwakzinnigen – zoals [...]
Lees verder

Literatuur van Pieter Duker

Pieter Duker kijkt terug op enkele belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Pieter Duker

Na zijn afstuderen kwam Pieter Duker in aanraking met mensen die zichzelf ernstig verwonden. Zo kwam zijn carrière in het teken van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te staan.
Lees verder

Naam: Pieter Duker

Geboortedatum: 12 september 1946

Geboorteplaats: Nijmegen

Opleiding: HBS, studie psychologie en promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Functie: Psycholoog, emeritus hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen. Thans Hoofd onderzoek van de Seyscentra.

Burgerlijke staat: getrouwd, drie dochters, zes kleinkinderen

Hobby’s: trombonist in de Charlestown Jazzband, sportvliegen, schrijven, honden en katten

Vragenvuur: meer informatie