Anton Došen

Biografie van Anton Došen

Em. Prof. Dr. Anton Došen is psychiater/kinderpsychiater en was bijzonder hoogleraar met als leeropdracht ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was hoofd Observatiecentrum de Hondsberg te Oisterwijk, hoofd Kinderpsychiatrisch ziekenhuis het Hoekske in Venlo en directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking Nieuw Spraeland te Oostrum.

 

Lijfspreuk:

Gespecialiseerde psychiatrie voor mensen met een verstandelijke beperking is niet een andere soort psychiatrie, maar een psychiatrie voor mensen die zich anders ontwikkelen en anders leven.

 

Opatija, waar Anton Došen vijf jaar als huisarts werkte

Na vijf jaar werken als huisarts in Opatija (Kroatië) verhuist Došen in 1969 naar Nederland waar hij de specialisatie psychiatrie en kinderpsychiatrie voltooide. Ontdekken van de gedragsproblematiek bij kinderen met verstandelijke beperking en autisme was bepalend voor zijn loopbaan. Hij startte in 1974 als kinderpsychiater en tot zijn pensionering in 2005 werkte hij als psychiater in het veld van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB).

Loopbaan

In de jaren ’70 en ’80 – de jaren van ‘ontdekking’ van psychische stoornissen en psychiatrische diagnostische differentiatie – gaat Došen op zoek naar kennis en ervaringen van collegae in verschillende landen. Hij vindt belangrijke ondersteuning voor zijn werk bij Frank Menolascino, Robert Sovner, Ken Day en Nick Bouras.

In 1983 publiceert hij zijn proefschrift ‘Psychische stoornissen bij zwakzinnige kinderen’. Došen vormde vervolgens een theoretische basis voor de ontwikkelingsdynamische benadering: een nieuwe benadering van onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit leidde tot ontdekking van de rol van emotionele ontwikkeling in ontstaan van deze problemen. Došen ontwikkelde een Schema van Emotionele Ontwikkeling (SEO) dat een belangrijke hulpmiddel werd in onderzoek en diagnostiek.

Op grond van de wetenschappelijke ontwikkelingen op internationaal niveau in de jaren 2000, als ook door zijn eigen ervaringen in de praktijk, heeft Došen het Integratieve model voor de praktische hulpverlening bij psychische en gedragsproblemen ontwikkeld.

Došen is auteur van ongeveer 180 tijdschriftartikelen en hoofdstukken in verschillende boeken, en auteur, co-auteur, en redacteur van 16 boeken met als onderwerp geestelijke gezondheidsproblematiek bij mensen met een VB. Nationaal en internationaal heeft hij zich ingezet voor ontwikkeling van de Zorg voor geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij was een van de oprichters en voorzitter van de Sectie Psychiatrie en Zwakzinnigenzorg bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, voorzitter van de ‘Section Mental Retardation’ van de ‘World Psychiatric Association’, oprichter en thans erevoorzitter van de ‘European Association for Mental Health in Intellectual Disability’. Hij was gasthoogleraar aan de Universiteit Zagreb (Kroatië) en aan de Universiteit Tor Vergata Rome (Italië).

Huidige professionele bezigheden

Thans geeft Došen leiding aan diverse postacademische cursussen, treedt op als consulent voor het CCE bij ingewikkelde casuïstiek, participeert in wetenschappelijke projecten en organiseert nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten over psychische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een VB.

Scriptieprijs

Voor zijn verdiensten heeft hij een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau gekregen. Als bijzondere erkenning van zijn werk heeft de ‘School for Social and Behavioural Sciences’ van de Tilburg University in samenwerking met de stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en de stichting Dichterbij een jaarlijkse ‘Anton Došen Scriptieprijs’ ingesteld voor de beste universitaire masterscriptie op gebied van psychische en gedragsproblematiek bij mensen met een VB.

Reacties

Jac de Bruijn 22-10-2012, 22:29

De integratieve benadering van Anton is een maat geworden voor multidisciplinair werken binnen de zorg aan mensen met een VB, zowel nationationaal als internationaal. Er is een groter erkenning gekomen voor de complexe problematiek, maar precies vanuit de oorspronkelijke identiteit van diegene die bepaald is door de VB. Ik ken geen werkplek waar zijn naam onbekend is! Met bewondering en respect heb ik hem de afgelopen vele jaren kunnen volgen en met veel plezier nog steeds in staat hem te ontmoeten: actief als hij blijft!

Beantwoord
Larry van Putten 22-10-2012, 23:28

Het komt niet zo heel veel voor dat psychiaters een uitdaging zien in het doen van consulten bij mensen met een VB en hier zelfs een specialisme van maken. Naast zijn wetenschappelijke werk, zijn publicaties en zijn essentiele cursussen kom je de diagnosen en bijbehorende adviezen en de naam Anton Dosen tegen in talrijke clientendossiers. Blijkbaar is de liefde voor mensen in de praktijk een nog steeds voortdurende drijfveer. Wat een imposant levenswerk!

Beantwoord
Rita Geurts 09-01-2013, 18:22

Ik had het voorrecht om tijdens de periode die ik op Nieuw Spraeland/de Wendel werkte als arbeidstherapeut kennis te maken,met Anton Dosen, zijn klinische lessen te volgen en clienten te bespreken.
Het heeft mijn belangstelling in en kennis van mensen met een verstandelijke beperking doen toennemen.
Ondertussen ben ik al 12 jaar als zelfstandig bewindvoerder, mentor en curator werkzaam, in mijn clientenbestand figureren een flink aantal mensen uit de SGLGV en VG hoek. Omdat ik me steeds meer toeleg op mentorschap is de ervaring opgedaan in de 9 jarige periode op Spraeland erg nuttig. Maar ook de latere publicaties en boeken zijn belangrijk.
Ik vind het geweldig om te lezen en te zien met welke activiteiten dr. Dosen zich tot de dag van vandaag bezig houdt ten dienste van de verstandelijk gehandicapte medemens.
Een lichtend voorbeeld voor allen.

Beantwoord
Henry Nieuwenhuizen 01-12-2013, 12:36

De Anton Došen scriptieprijs is reeds twee maal uitgereikt en het aantal inzendingen stijgt. Hopelijk mag dr Došen de prijs nog vele malen in goede gezondheid uitreiken.

Beantwoord
Zwanikken 26-10-2014, 14:44

Hallo Ante,
Hoe gaat het met je?
Kun jij mij nog vertellen van wanneer tot wanneer je hoogleraar in Nijmegen bent geweest? Ik vind dat niet op je site.
Hartelijke groet,
Goos.

Beantwoord

Reageer


Lettergrootte

De week van Anton Došen

Een onzichtbare muur – ook in tijden van oorlog

"Die nacht droomde ik dat ik samen met mijn moeder en vele anderen door het bos vluchtte, terwijl er om mij heen granaatbommen ontploften. Ik was niet bang en het voelde alsof ik naar een film keek, waarin ik een van de acteurs was."
Lees verder

Portret van Anton Došen

Didier Rammers sprak met Anton Došen over zijn jeugd en opleiding in Joegoslavië. Došen kwam naar Nederland om zich tot kinderpsychiater te specialiseren. Ook zijn gedachtegoed komt uitgebreid aan de orde. De sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij een belangrijk thema, evenals integratieve beeldvorming en integratieve behandeling en de relatie tussen psychopathologie en gedragsproblemen.
Lees verder

Literatuur van Anton Došen

Anton Došen kijkt terug op vier belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Anton Došen

Ontdekken van de gedragsproblematiek bij kinderen met verstandelijke beperking en autisme was bepalend voor de loopbaan van Anton Došen. Hij werkte als psychiater voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees verder

Naam: Anton Došen

Geboortedatum: 26 december 1939

Geboorteplaats: Rizvanusa, Kroatië

Opleiding: gymnasium en medicijnen, specialisatie psychiatrie en kinderpsychiatrie

Functie: Psychiater voor mensen met een verstandelijke beperking

Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen

Hobby’s: muziek, tennis, golf en lezen

Vragenvuur: meer informatie