Anton Došen

HMiG-blog

Blog van Anton Došen

‘Since the early work of Anna Freud on young children during World War II, it has been suggested that the mother’s emotional adaptation serves as a defensive wall against the effects of war on the child.’ (Feldman and Vengrober)

Aida speelt niet meer

Op een dag sprak ik Anela. Anela was een jonge vrouw van begin de dertig. Ze was lerares Engels. Ze maakte zich zorgen over haar zesjarige dochter Aida.

Lees verder

HMiG-Portret

Didier Rammers, coördinator bij het CCE, sprak met Anton Došen over zijn jeugd en opleiding in Kroatië (destijds Joegoslavië). Omdat hij niet bij ‘het systeem’ paste, kwam Anton Došen naar Nederland om zich tot kinderpsychiater te specialiseren.

Tijdens mijn specialisatie heb ik niets geleerd over mensen met een verstandelijke beperking. En ik zou geen volledig kinderpsychiater zijn als ik niet ook kennis zou hebben van kinderen met een beperking.

Lees verder

HMiG-literatuur

Belangrijke publicaties

Terugkijkend op de laatste 30 jaar kan men in het (wetenschappelijk) denken van Anton Došen vier stadia onderscheiden. Deze stadia zijn gekoppeld aan wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de psychiatrie, psychologie en pedagogiek in het algemeen, en aan zijn groeiende werkervaringen met mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder. De ontwikkeling van zijn gedachtegoed illustreren we aan de hand van vier boeken:

Lees verder

HMiG-Biografie

Em. Prof. Dr. Anton Došen is psychiater/kinderpsychiater en was bijzonder hoogleraar met als leeropdracht ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was hoofd Observatiecentrum de Hondsberg te Oisterwijk, hoofd Kinderpsychiatrisch ziekenhuis het Hoekske in Venlo en directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking Nieuw Spraeland te Oostrum.

Lees verder

Lettergrootte

De week van Anton Došen

Een onzichtbare muur – ook in tijden van oorlog

"Die nacht droomde ik dat ik samen met mijn moeder en vele anderen door het bos vluchtte, terwijl er om mij heen granaatbommen ontploften. Ik was niet bang en het voelde alsof ik naar een film keek, waarin ik een van de acteurs was."
Lees verder

Portret van Anton Došen

Didier Rammers sprak met Anton Došen over zijn jeugd en opleiding in Joegoslavië. Došen kwam naar Nederland om zich tot kinderpsychiater te specialiseren. Ook zijn gedachtegoed komt uitgebreid aan de orde. De sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij een belangrijk thema, evenals integratieve beeldvorming en integratieve behandeling en de relatie tussen psychopathologie en gedragsproblemen.
Lees verder

Literatuur van Anton Došen

Anton Došen kijkt terug op vier belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Anton Došen

Ontdekken van de gedragsproblematiek bij kinderen met verstandelijke beperking en autisme was bepalend voor de loopbaan van Anton Došen. Hij werkte als psychiater voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees verder

Naam: Anton Došen

Geboortedatum: 26 december 1939

Geboorteplaats: Rizvanusa, Kroatië

Opleiding: gymnasium en medicijnen, specialisatie psychiatrie en kinderpsychiatrie

Functie: Psychiater voor mensen met een verstandelijke beperking

Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen

Hobby’s: muziek, tennis, golf en lezen

Vragenvuur: meer informatie