Gijs van Gemert

HMiG-blog

Een blog van Gijs van Gemert

Een tijdje geleden sprak ik met een journalist over moeilijke situaties rond  ‘spannende cliënten’. Ik legde uit dat er handelingsverlegenheid bestaat bij alle betrokkenen.

De dag en de communicatie zijn in veel opzichten geritualiseerd, mensen nemen elkaar in de klem. Het gaat over kwetsbare mensen voor wie een negatieve, soms destructieve levenswijze een manier van overleven is.

En toen stelde deze dame, niet gehinderd door inside information de hamvraag:

Lees verder

HMiG-Portret

Coördinator Wilmar Harpe sprak met Gijs van Gemert over zijn jeugd en over de invloed van zijn broer met het syndroom van Down, de betrokkenheid van zijn ouders.

Mijn vader heeft zich altijd verzet tegen het idee dat deze mensen moesten worden bezig gehouden in gespecialiseerde instituten, waar ze alleen maar konden fröbelen

Lees verder

HMiG-literatuur

Gijs van Gemert heeft veel geschreven, zowel over het organiseren van zorg, als over de inhoud het vak. Hij geeft commentaar op enkele van zijn belangrijke publicaties.

Lees verder

HMiG-Biografie

Gijs van Gemert groeide op als oudste in een gezin met vijf kinderen. Doordat zijn jongste broer het syndroom van Down heeft, zag hij al op jonge leeftijd hoe zwaar de zorgtaak is voor ouders met een kind met beperkingen. Deze ervaringen waren (mede) bepalend om te kiezen voor een studie psychologie op het gebied van gehandicaptenzorg. Organisatieverandering had zijn bijzondere aandacht: hoe verstevig je de relatie tussen zorgverleners en cliënten? Van Bijzonder Hoogleraar ‘Zorg voor ernstig geestelijk gehandicapten’ aan de Rijksuniversiteit Groningen werd hij manager en controller primair proces bij Sherpa. Zijn carrière verliep op het snijvlak van theorie en praktijk: ‘Zorg voor kwetsbare mensen met gedragsproblemen lijkt meer op boerenwerk dan op het repareren van een lek dak. Het vraagt tijd, vakmanschap en toewijding.’

Lees verder

Lettergrootte

De week van Gijs van Gemert

De noodzaak van zorgzaamheid

Mensen met beperkingen zijn nu eenmaal ingewikkelder dan je zou verwachten. Het zijn net mensen. Goede zorgverlening is daarom maar gedeeltelijk een kwestie van techniek. Je moet er zijn voor de ander, jezelf present stellen.
Lees verder

Portret van Gijs van Gemert

Wilmar Harpe sprak met Gijs van Gemert over zijn opleiding en eerste werkervaringen. Ook sprak hij over zijn betrokkenheid bij de situatie rond Jolanda Venema, adviseren en het CCE.
Lees verder

Literatuur van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert kijkt terug op enkele belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert studeerde psychologie op het gebied van gehandicaptenzorg. Organisatieverandering had zijn bijzondere aandacht: hoe verstevig je de relatie tussen zorgverleners en cliënten?
Lees verder

Vragenvuur: meer informatie

Naam: Gijs van Gemert

Geboortedatum: 31 maart 1947

Geboorteplaats: Utrecht

Opleiding: gymnasium en ontwikkelingspsychologie, methodologie en statistiek, gepromoveerd op ‘Gedragsgestoordheid bij zwakzinnigen’

Functie: was Manager Sherpa Consult en bijzonder hoogleraar 'Zorg voor Ernstig Geestelijk Gehandicapten' aan de Rijksuniversiteit Groningen

Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen

Hobby’s: sport (hardlopen, fietsen) en muziek (zingen als gevorderd amateur)