Ina van Berckelaer

HMiG-blog

Blog van Ina van Berckelaer-Onnes

Onlangs nam Marie-Thérèse Janssen afscheid als directeur van ‘De Boerderij’ in Reek, een woon- en werkgemeenschap voor mensen met autisme. Het was een bijzondere bijeenkomst. Overdag vond een symposium plaats waar Hans Wick, een van de bewoners, zijn levensgeschiedenis vertelde. Hans is 53 jaar en pas op zijn 42ste gediagnosticeerd. Een indrukwekkend verhaal van een bijzondere man die veel moeilijke perioden in zijn leven heeft gekend.

Lees verder

HMiG-Portret

Didier Rammers, coördinator bij het CCE, sprak met Ina van Berckelaer-Onnes; over haar jeugd in Groningen, haar keuze om in Leiden te gaan studeren en haar wetenschappelijke carrière.

Mijn opleider vond dat ik ongelofelijk veel moest solliciteren na mijn afstuderen. Dus ik heb twaalf brieven geschreven en ben twaalf keer aangenomen, omdat er ook geen andere kandidaten waren! Uiteindelijk wilde hij dat ik aan de universiteit kwam werken.

Lees verder

HMiG-literatuur

Het wetenschappelijk werk van Ina van Berckelaer-Onnes kenmerkt zich door een voortdurende wisselwerking tussen de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Het is een bottom-up benadering, die haar oorsprong in de klinische praktijk vindt. Vanuit een orthopedagogische invalshoek stuitte ze aanvankelijk op onbegrip voor de problemen die ouders van een kind met autisme ervaren. Ouders werden onvoldoende gehoord.

Lees verder

HMiG-Biografie

Als stagiaire op het Medisch Opvoedkundig Bureau werd Ina van Berckelaer-Onnes voor het eerst geconfronteerd met een meisje met autisme: ze raakte zeer gefascineerd. Niet alleen door het fenomeen autisme, maar vooral door de wijze waarop naar de moeder werd gekeken. De afwijking van het kind werd als intrigerend gezien, maar de ouders bleven geheel buiten beeld. Er leefden enkel vragen over de opvoedingscompetentie van de moeder. Dat ging de orthopedagoge in opleiding te ver. Zij zag toen een duidelijke toekomst voor zich: ouders van kinderen met autisme ondersteunen.

Lees verder

Lettergrootte

De week van Ina van Berckelaer-Onnes

Het herstel van het gewone leven

'Ik mis in veel instellingen die zoektocht naar het gewone leven. We werken met mensen met beperkingen, die soms zeer ernstige gedragsproblemen hebben, maar dat wil niet zeggen dat er geen gewoon leven kan zijn.'
Lees verder

Portret van Ina van Berckelaer-Onnes

Didier Rammers sprak met Ina van Berckelaer-Onnes over haar jeugd in Groningen, haar keuze om in Leiden te gaan studeren en haar wetenschappelijke carrière.
Lees verder

Literatuur van Ina van Berckelaer-Onnes

Ina van Berckelaer-Onnes kijkt terug op vijf belangrijke publicaties en geeft haar commentaar.
Lees verder

Biografie van Ina van Berckelaer-Onnes

Ina van Berckelaer-Onnes is orthopedagoog en emeritus hoogleraar. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met kinderen met een ontwikkelingsstoornis en zette autisme internationaal op de agenda.
Lees verder

Naam: Ina van Berckelaer-Onnes

Geboortedatum: 2 januari 1942

Geboorteplaats: Groningen

Opleiding: Gymnasium, orthopedagogiek Universiteit Leiden, promotie Universiteit Utrecht

Functie: hoogleraar orthopedagogiek, in het bijzonder m.b.t. kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Burgerlijke staat: getrouwd, drie kinderen, zes kleinkinderen

Hobby’s: lezen, sporten, kleinkinderen

Vragenvuur: meer informatie