Pieter Duker

Een dag uit het leven van Pieter Duker

Vandaag ben ik naar het Seyscentrum in Malden geweest, waar ik hoofd onderzoek ben. Het Seyscentrum verzorgt behandelingen voor voedselweigering en onzindelijkheid. Deze laatste activiteit is gebaseerd op het toepassen van de response restrictie methode, een procedure die ik eind vorige eeuw ontwikkeld heb. Mijn eerste afspraak betreft de orthopedagoog die problemen ondervindt in de begeleiding van een jongen met autisme.

Hij komt ‘s morgens zijn bed niet uit, pest zijn zusje veelvuldig en is uiterst luidruchtig. Daarnaast zijn er ook tal van andere problemen. Ik probeer een beeld van een overprikkelde jongen te maken. Ik ben verbijsterd als ik hoor dat de jongen Ritalin krijgt.

Seyscentra in Malden

We sluiten dit gesprek af met de afspraak een aantal procedures uit te testen op het doen afnemen van zijn gedrag, alvorens de ouders deze procedure toe te laten passen. Vervolgens heb ik overleg met een enthousiaste student orthopedagogiek, die mij assisteert bij het onderzoek naar de oudertevredenheid met betrekking tot toilet training. We praten over statistische problemen, iets wat ik erg leuk vind. De resultaten beginnen nu binnen te komen. Die resultaten presenteren we op het symposium op 15 november van de Seyscentra. Tot slot bespreek ik met Daniel Seys de gang van zaken aangaande de nieuwe poot aan de Seyscentra, namelijk de obesitasbehandeling, dat voortvarend te hand is genomen door collega Eric Dumont in het Maastrichtse filiaal van de Seyscentra.

Reageer


Font Size

De week van Pieter Duker

Een dag uit het leven van Pieter Duker

Vandaag ben ik naar het Seyscentrum in Malden geweest, waar ik hoofd onderzoek ben. Het Seyscentrum verzorgt behandelingen voor voedselweigering en onzindelijkheid.
Lees verder

Portret van Pieter Duker

Bert Henderikse van het CCE sprak met Pieter Duker over zijn opvoeding, zijn keuze voor de psychologie en de switch van Freud naar functieleer en de daarbij behorende experimenten. Zijn eerste onderzoek op Maria Roepaan liep uit op een mislukking. Ik zei tegen mijzelf: Pieter Duker, waar ben je mee bezig? Deze zwakzinnigen – zoals [...]
Lees verder

Literatuur van Pieter Duker

Pieter Duker kijkt terug op enkele belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Pieter Duker

Na zijn afstuderen kwam Pieter Duker in aanraking met mensen die zichzelf ernstig verwonden. Zo kwam zijn carrière in het teken van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te staan.
Lees verder

Naam: Pieter Duker

Geboortedatum: 12 september 1946

Geboorteplaats: Nijmegen

Opleiding: HBS, studie psychologie en promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Functie: Psycholoog, emeritus hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen. Thans Hoofd onderzoek van de Seyscentra.

Burgerlijke staat: getrouwd, drie dochters, zes kleinkinderen

Hobby’s: trombonist in de Charlestown Jazzband, sportvliegen, schrijven, honden en katten

Vragenvuur: meer informatie