Jacques Heijkoop

Biografie van Jacques Heijkoop

Na middelbare school en militaire dienst studeerde Jacques Heijkoop Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, Ethologie aan de Universiteit van Amsterdam en Agologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn afstuderen in 1972 verbond hij zich als psycholoog aan een instelling voor verstandelijk gehandicapten waar hij tot 1984 werkte. Daarnaast was hij in deze periode adviseur op de kinderafdeling van een ziekenhuis en adviseur woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. Bovendien organiseerde hij workshops, studiedagen en was actief als consulent in België en Denemarken met het onderwerp behandeling van mensen met ernstig probleemgedrag, met name zelfverwonding.

 

Lijfspreuk:

Probleemgedrag is een extra kans, voor het versterken van zelf- en wederzijds vertrouwen, als de betekenis er van wordt gezien

 

In 1984 startte Heijkoop zijn eigen praktijk voor consultatie en behandeling van personen met chronisch en ernstig probleemgedrag. Daarnaast werkte hij als leidinggevende op de afdeling sociale wetenschappen binnen twee instellingen voor gehandicapten. De overdracht van kennis en zijn consultatieve activiteiten zette hij door in België en Denemarken en breidde hij uit naar Zweden en Noorwegen.

Vanaf 1988 werkt hij volledig in zijn eigen praktijk Jacques Heijkoop Psycho Practicum. Heijkoop doet consultaties in het werkveld, onder meer in een centrum voor dagbehandeling in de Jeugdzorg. Ook biedt hij de opleiding Methode Heijkoop aan voor gedragswetenschappers en casemanagers.

Van 2000 – 2004 woont en werkt Heijkoop in Noorwegen bij regionale ondersteuningsdiensten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijk beperking. Weer terug in Nederland vervolgt hij zijn eigen praktijk, met geleidelijk uitbreiding van werkzaamheden naar andere doelgroepen zoals TBS-behandeling, Psychiatrie en Ouderenzorg.

De internationale uitwisseling breidt uit: ook in Engeland, Zwitserland en Duitsland geeft Heijkoop studiedagen en doet hij consultaties. De Methode Heijkoop is dan in Nederland allang een begrip.

Inspiratiebron Tijdens zijn eerste werkervaring gaf senior psycholoog drs. Wim van Velsen hem alle ruimte om zijn studietijd te vervolgen in de praktijk. Het bood hem in de eerste plaats een ruime ervaring met het leven van alledag van het hele scala van mensen die vallen onder de grote paraplu ‘zwakzinnigen’. Ook gaf Van Velsen hem tijd en ruimte voor het doen van onderzoek met dr. Frank Velthausz en te experimenteren met videoanalyses. Aan het eind van de werkdag was er altijd de tijd om samen te reflecteren over diverse onderwerpen zoals de bijdrage van de psychologie aan dit werkveld, de eigen rol daar in of de maatschappelijke positie van mensen met een handicap.  Pas later realiseerde Heijkoop zich de omvang van het reservoir aan kennis en ervaring waaruit Van Velsen putte.

Ook professionals en ouders, die hem het vertrouwen en de ruimte geven om met hen samen te werken, zonder enige garantie op succes, zijn een blijvende bron van inspiratie. Vanaf het begin en nu nog steeds beïnvloeden de mensen die dagelijks voor de cliënt zorgen zijn motivatie en inzichten.

Heijkoop is nog steeds actief met consultatie aan ouders die niet alleen vastlopen met hun kind, maar ook in het dienstverlenend systeem. Hij verzorgt de opleiding Methode Heijkoop en ontwikkelt deze verder voor gedragswetenschappers en casemanagers. Verder biedt hij supervisie aan casemanagers en werkt aan Handboek Methode Heijkoop, dat begin volgend jaar verschijnt.

Zijn visie: ‘Er is een schisma in de Nederlandse gehandicaptenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan de ene kant is er het creëren van eigen mogelijkheden, veelal voor de minder ernstig gehandicapten. Aan de andere kant de apartheid als gevolg van het categoriseren in (sub)doelgroepen op basis van stoornissen en de daaruit voorvloeiend uniforme begeleiding en behandeling. Aan de uitersten van deze dimensie bevinden zich structurele bronnen van ernstig probleemgedrag.’

Reacties

Jac de Bruijn 12-11-2012, 17:33

De kracht van zijn lijfspreuk is herkenbaar in alle publicaties en merkbaar in de concrete praktijk voor wie met zijn methode werkt! Je kunt er niet meer om heen dat je voortaan echt anders kijkt, naar elke client en de omgeving, op een fundamenteel andere wijze!

Beantwoord

Reageer


Font Size

De week van Jacques Heijkoop

Herstel van zelfvertrouwen

De indrukwekkende verandering bij Isa is het eerste dat me opvalt, maar zeker niet het enige. De verandering bij begeleiders en gedragskundige is minstens zo opvallend. Waren begeleiders en gedragskundige voorheen onzeker en bang, nu blaken zij van zelfvertrouwen.
Lees verder

Portret van Jacques Heijkoop

Een video interview van Wilmar Harpe (coördinator CCE) met Jaques Heijkoop, over zijn opleiding en zijn gedachtegoed.
Lees verder

Literatuur van Jacques Heijkoop

Jacques Heijkoop kijkt terug op enkele belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Jacques Heijkoop

In zijn opleiding deed Jacques Heijkoop meerdere studies, waaronder ontwikkelingspsychologie en ethologie. De invloed van deze studies bleef belangrijk door zijn hele carrière.
Lees verder

Naam: Jacques Heijkoop

Geboortedatum: in 1945

Geboorteplaats: Den Bosch

Opleiding: middelbare school, Ontwikkelingspsychologie aan Rijksuniversiteit Utrecht, Ethologie aan Universiteit van Amsterdam, Agologie aan Rijksuniversiteit Leiden

Functie: psycholoog in instellingen voor verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten, kinderen in de jeugdzorg en het ‘normale’ ziekenhuis. Vanaf 1984 eigen praktijk voor consultatie en behandeling van personen met chronisch en ernstig probleemgedrag.

Vragenvuur: meer informatie