Gijs van Gemert

Literatuur van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert heeft veel geschreven, zowel over het organiseren van zorg, als over de inhoud het vak. Hij geeft commentaar op enkele van zijn belangrijke publicaties.

Gemert, G.H. van, R.B. Minderaa (1995) (red.). Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

De vijfde druk van een boek dat veel gebruikt is in opleidingen. Een breed overzicht van de gehandicaptenzorg, echter vooral vanuit ‘deskundologisch opzicht’ benaderd. Inmiddels daardoor toch wel verouderd, maar ook doordat sindsdien de ontwikkeling van support en cliëntgerichtheid stevig hebben doorgezet.

Gemert, G.H. van, A. Peelen (2001). Consultatie: een kwestie van vertrouwen. In: G.H.M.M. ten Horn e.a. (red.) Handboek Mogelijkheden. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Een kernachtig overzicht van het consultatiemodel, inclusief de uitgangspunten ervan. Geeft weer hoe je de ‘frisse blik van de buitenstaander ‘ systematisch kunt inzetten ter verbetering van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking.

Schuurman, M. (red.) (2009) Bergen verzetten. Uitzicht op een beter bestaan van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Utrecht/Baarn: CCE en Sherpa.

Gebaseerd op praktijkonderzoek door Schuurman beschrijven diverse betrokkenen de manier waarop Sherpa te werk gaat bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en  moeilijk verstaanbaar gedrag. De uitgangspunten zijn die van support en consultatie.

Gemert, G.H. van, M. Dekkers-van der Veen (2011). Persoonlijke ondersteuningsplanning in de praktijk. Assen: Van Gorcum.

Een in de praktijk gegroeide, maar ook op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde handleiding voor het schrijven van zorg- en ondersteuningsplannen. Die laatste zijn van groot belang bij de vormgeving van het dagelijkse bestaan van mensen met ernstige gedragsproblemen.

 

Gemert, G.H. van, (2012), Zorgzaamheid organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Assen: Van Gorcum.

Ondersteuning van mensen met een beperking, en zeker diegenen met ernstige gedragsproblemen, vereist zorgzaamheid. Dat vormt de grondslag voor een goed dagelijks bestaan. Werken vanuit zorgzaamheid vraagt ook systematiek en organisatorisch commitment, van dagelijks begeleiders maar ook van leidinggevenden, bestuurders en meedenkers. In dit boek heb ik opgeschreven wat ik daar de laatste jaren over geleerd meen te hebben.

Reageer


Lettergrootte

De week van Gijs van Gemert

De noodzaak van zorgzaamheid

Mensen met beperkingen zijn nu eenmaal ingewikkelder dan je zou verwachten. Het zijn net mensen. Goede zorgverlening is daarom maar gedeeltelijk een kwestie van techniek. Je moet er zijn voor de ander, jezelf present stellen.
Lees verder

Portret van Gijs van Gemert

Wilmar Harpe sprak met Gijs van Gemert over zijn opleiding en eerste werkervaringen. Ook sprak hij over zijn betrokkenheid bij de situatie rond Jolanda Venema, adviseren en het CCE.
Lees verder

Literatuur van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert kijkt terug op enkele belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert studeerde psychologie op het gebied van gehandicaptenzorg. Organisatieverandering had zijn bijzondere aandacht: hoe verstevig je de relatie tussen zorgverleners en cliënten?
Lees verder

Vragenvuur: meer informatie

Naam: Gijs van Gemert

Geboortedatum: 31 maart 1947

Geboorteplaats: Utrecht

Opleiding: gymnasium en ontwikkelingspsychologie, methodologie en statistiek, gepromoveerd op ‘Gedragsgestoordheid bij zwakzinnigen’

Functie: was Manager Sherpa Consult en bijzonder hoogleraar 'Zorg voor Ernstig Geestelijk Gehandicapten' aan de Rijksuniversiteit Groningen

Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen

Hobby’s: sport (hardlopen, fietsen) en muziek (zingen als gevorderd amateur)