Gijs van Gemert

Biografie van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert groeide op als oudste in een gezin met vijf kinderen. Doordat zijn jongste broer het syndroom van Down heeft, zag hij al op jonge leeftijd hoe zwaar de zorgtaak is voor ouders met een kind met beperkingen. Deze ervaringen waren (mede) bepalend om te kiezen voor een studie psychologie op het gebied van gehandicaptenzorg. Organisatieverandering had zijn bijzondere aandacht: hoe verstevig je de relatie tussen zorgverleners en cliënten? Van Bijzonder Hoogleraar ‘Zorg voor ernstig geestelijk gehandicapten’ aan de Rijksuniversiteit Groningen werd hij manager en controller primair proces bij Sherpa. Zijn carrière verliep op het snijvlak van theorie en praktijk: ‘Zorg voor kwetsbare mensen met gedragsproblemen lijkt meer op boerenwerk dan op het repareren van een lek dak. Het vraagt tijd, vakmanschap en toewijding.’

Lijfspreuk:

Gedragsproblemen ontstaan niet uit het niets, maar passen in de relatie: agressie is een gezelschapsspel.

In 1973 startte Van Gemert als psycholoog bij de Stichting Philadelphia Tehuizen. Naast individuele diagnostiek en behandeling richtte hij zich op teambegeleiding, onderwijs, organisatieverandering. Zes jaar later werd hij universitair hoofddocent bij de Vakgroep Orthopedagogiek en vervolgens Bijzonder hoogleraar ‘Zorg voor ernstig geestelijk gehandicapten’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van Gemert promoveerde in 1985 op het onderwerp ‘gedragsgestoordheid bij zwakzinnigen’. Vanwege zijn kennis werd hij in 1988 gevraagd om deel te nemen aan de onderzoekscommissie in de zaak Jolanda Venema. Door video-opnames van Jolanda te maken op de momenten dat ze bij haar ouders thuis was, werd duidelijk dat Jolanda thuis heel ander gedrag liet zien. De ervaringen in de zaak van Jolanda Venema waren aanleiding voor het oprichten van de consulententeams.  Deze ‘consultatiemethodiek’ heeft hij op diverse plaatsen in het land toegepast en uitgebouwd. Het uitgangspunt: het is  essentieel  om met een frisse blik te kijken om verandering te brengen in een vastgelopen situatie.

Jolanda Venema is één van de velen die van invloed zijn geweest op de loopbaan van Van Gemert. Zij, zijn broer en andere mensen met beperkingen lieten hem telkens zien waar het om hoort te draaien in de gehandicaptenzorg: zorgzaamheid. “Daar komen de onderwerpen vandaan die als een rode draad door mijn professionele leven lopen: gedragsproblemen, cognitief functioneren en de eisen die dat stelt aan een organisatie.” In elke fase van zijn carrière was er wel iemand die de weg wees, perspectief bood. De oprichter van Philadelphia, Jo Dondorp was zo iemand, maar ook zijn promotor Jan Rispens. En de raad van bestuur van Sherpa die hem uitnodigde zijn ideeën maar eens om te zetten in de harde praktijk van de instelling. Van Gemert gelooft niet erg in sturing van het leven: “Je kiest niet zozeer, je laat je meer leiden. Het is allemaal zo gelopen, stap voor stap, afhankelijk van de mogelijkheden en de ervaring van elk moment. Je doet de dingen nooit alleen, altijd samen met en dankzij anderen.”
Het afgelopen jaar heeft Van Gemert bij wijze van afscheidscadeau aan de sector het boek Zorgzaamheid organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking geschreven, waarin staat hoe je de ondersteuning van deze kwetsbare mensen vorm kunt geven.  “Zorgzaamheid is meer dan een intentie, het is een manier waarop mensen met elkaar omgaan. En: je moet mensen met een beperking nooit onderschatten in de manier waarop zij participeren in de relatie en daar mede vorm aan geven.”

Reacties

Jac de Bruijn 29-10-2012, 21:29

Sporen worden, denk ik, vooral verkregen! De inzet die ik ken van Gijs van Gemert roept dat op: erkenning en respect voor zijn inzet en betrokkenheid. De laatste publicatie laat dit nog eens nadrukkelijk zien: een bondige, toegankelijke en geinvolveerde presentatie van wat zorg aan mensen met een verstandelijke beperking betekent!

Beantwoord

Reageer


Lettergrootte

De week van Gijs van Gemert

De noodzaak van zorgzaamheid

Mensen met beperkingen zijn nu eenmaal ingewikkelder dan je zou verwachten. Het zijn net mensen. Goede zorgverlening is daarom maar gedeeltelijk een kwestie van techniek. Je moet er zijn voor de ander, jezelf present stellen.
Lees verder

Portret van Gijs van Gemert

Wilmar Harpe sprak met Gijs van Gemert over zijn opleiding en eerste werkervaringen. Ook sprak hij over zijn betrokkenheid bij de situatie rond Jolanda Venema, adviseren en het CCE.
Lees verder

Literatuur van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert kijkt terug op enkele belangrijke publicaties en geeft zijn commentaar.
Lees verder

Biografie van Gijs van Gemert

Gijs van Gemert studeerde psychologie op het gebied van gehandicaptenzorg. Organisatieverandering had zijn bijzondere aandacht: hoe verstevig je de relatie tussen zorgverleners en cliënten?
Lees verder

Vragenvuur: meer informatie

Naam: Gijs van Gemert

Geboortedatum: 31 maart 1947

Geboorteplaats: Utrecht

Opleiding: gymnasium en ontwikkelingspsychologie, methodologie en statistiek, gepromoveerd op ‘Gedragsgestoordheid bij zwakzinnigen’

Functie: was Manager Sherpa Consult en bijzonder hoogleraar 'Zorg voor Ernstig Geestelijk Gehandicapten' aan de Rijksuniversiteit Groningen

Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen

Hobby’s: sport (hardlopen, fietsen) en muziek (zingen als gevorderd amateur)