Hollandse Meesters – Vragenvuur

Hollandse Meesters op een rij

Jan Rispens

Jan Rispens studeerde pedagogiek in Utrecht. Na zijn promotie daar vertrok hij naar Groningen waar hij hoogleraar orthopedagogiek werd. Na hoogleraarschap in, keerde hij in 1990 terug naar Utrecht waar hij bleef tot aan zijn emeritaat. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de diagnostiek en de (effectiviteit van) behandeling van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast was hij, ook als bestuurder, betrokken bij het ontwikkelen van de organisatie van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orthopedagogiek.
<

Ina van Berckelaer-Onnes

De term ‘autismespectrumstoornissen’ verwijst naar een verscheidenheid aan stoornissen die alle worden gekenmerkt door ernstige problemen in de sociale interactie, communicatie en verbeelding. Het vakgebied kent meerdere experts. Met betrekking tot autisme als orthopedagogische vraagstelling is in Nederland slechts één algemeen erkend expert: Ina van Berckelaer-Onnes.Lees meer

Anton Došen

De verhouding tussen de psychiatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is altijd moeizaam geweest. Maar dankzij Anton Došen is de overtuiging, dat psychiatrische stoornissen ook bij mensen met een verstandelijke beperking voorkomen, thans gemeengoed. Hij is de erkend expert op het gebied van de integratieve diagnostiek bij deze doelgroep.Lees meer

Gijs van Gemert

Het organiseren van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is slechts ogenschijnlijk eenvoudig. Niet zelden is deze gerelateerd aan gedragsproblemen . Gijs van Gemert is dé expert als het gaat om de theoretisch gefundeerde en praktisch geïnspireerde visie op kwaliteit van de dagelijkse ondersteuning ván en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees meer

Pieter Duker

Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking is een bron van aanhoudende zorg voor ouders en professionals in zorg- en ondersteuningsorganisaties. Pieter Duker is een bekend tegenstander van ‘pseudo-wetenschappelijk’ ingrijpen en dé algemeen erkend expert met betrekking tot interventies op basis van de leertheorie en de gedragsmodificatie.Lees meer

Jacques Heijkoop

Mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen zijn te beschouwen als ‘vastgelopen’. Niet uitsluitend de ontwikkeling van de persoon zelf stagneert, maar ook de relatie met de mensen en de dingen om hem heen. Jacques Heijkoop is dé expert in het op gang brengen van een gunstige ontwikkeling in vastgelopen situaties. Lees meer

Hollandse Meesters - Vragenvuur

Gijs van Gemert in VragenvuurDe collegezaal van de Utrechtse sterrenwacht bleek geen onbekend terrein. Ooit – voordat De Uithof het universitaire centrum van de stad werd – gaf Gijs van Gemert hier college. Op 17 september 2013 was de voormalige bijzonder hoogleraar en manager van Sherpa er terug om centraal te staan in de tweede aflevering van Vragenvuur. Over het organiseren van zorgzaamheid, het aangaan van de dialoog, blijven nadenken en communiceren en respect voor de ander.

Lees verder ...

Joint Attention voor Ina van Berckelaer-Onnes

Joint Attention voor Ina van Berckelaer-Onnes

Donderdag 5 september was de vuurdoop van het Vragenvuur met Ina van Berckelaer-Onnes! Als orthopedagoog en emeritus hoogleraar Universiteit Leiden zette zij autisme vanuit orthopedagogisch perspectief (inter)nationaal op de agenda. Passend bij een vuurdoop steeg de temperatuur letterlijk tot tropische hoogte in de oude collegezaal van sterrenwacht Sonnenborgh. Desondanks slaagde deze ‘Hollandse Meester’ er in om de deelnemers te inspireren met haar kennis en enthousiasme. Zij wist haar gedachtegoed iedere keer weer meesterlijk te illustreren met voorbeelden uit de praktijk.

Expertinterview

Het Vragenvuur ging van start met een expertinterview. Gespreksleider Bert Henderikse onderwierp

Lees verder ...

6HMiG-groot_zonder_namen_zwartIn het Vragenvuur delen zes ‘Hollandse Meesters’ hun expertise met vakgenoten. Het gedachtegoed van deze meesters over ernstig probleemgedrag is in de loop der jaren gemeengoed geworden in de gehandicaptenzorg. In het najaar van 2013 stond iedere meester afzonderlijk centraal in een eigen Vragenvuur waarbij hem het vuur na aan de schenen werd gelegd. 
 
 

Lees verder ...

Hollandse Meesters

De website Hollandse Meesters besteedt uitgebreid aandacht aan vijf experts uit de gehandicaptenzorg die in de loop van de laatste 22 jaar bij het CCE betrokken waren. Hun gedachtegoed en hun praktische werk betreft met name ernstig probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van de zorg, zowel nationaal als internationaal.

Dit jaar staat iedere Hollandse Meester centraal in een Vragenvuur. De bijeenkomst is bedoeld voor gedragskundigen, AVG’s en psychiaters die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg en studenten in de laatste fase van hun opleiding. Het vragenvuur start met een interview waarbij de meester kritische vragen beantwoordt. Daarna volgt het Vragen(v)uur, waarbij deelnemers vragen stellen en in gesprek gaat met de Hollandse Meester. Alle bijeenkomsten worden gefilmd en op de website gepubliceerd.

Op 22 november 2012 zijn de Hollandse Meesters met elkaar in gesprek gegaan over thema's die hen in hun professionele leven hebben bezig gehouden. In de weken voorafgaand aan dat gesprek werd aan elke Hollandse Meester individueel aandacht besteed met een biografie, een literatuuroverzicht, een videoportret en een blog van de hand van de Hollandse Meester zelf. Dit alles is te bekijken op deze website.

Vragenvuur: meer informatie

Vul je emailadres in om meldingen te ontvangen van nieuwe berichten op deze site.

Laatste reacties